Nigâr-ı Gülizâr Ateş

 

                               

 


                ''Tecellayı cemâlinden habibim nev-bahar ateş
                Gül ateş, bülbül ateş, sünbül ateş hah u har ateş
 
                Şua-ı afitâbındır yakan bilcümle uşşakı
                Dil ateş, sine ateş hem dü çeşm-i eşkibar ateş
 
                Hayali şem-i ruyinle aceb mi yansa cân u dil?
                Nigârım gelde gör kalbimde ateş ah u zar ateş.
 
                Ümid-i afiyet besle mi bu cân yârdan hâşa
                Saçar oldukça gözden ol nigâr-ı gülizâr ateş.''
 

                                                    Esad-ı Erbili

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !